Преносим Доплер Ехограф "C3"

 

Цифров ехограф с пулсов /PW/, мощностен /PDI/ и

цветен/CFM/ доплери.  

Екстракраниални и Транскраниални трансдюсери

Kонкурентна цена

Повече детайли

Направи запитване за цена и наличност

Цифров ехограф с пулсов /PW/, мощностен /PDI/ и

цветен/CFM/ доплери.                                                      

Висококачествен LCD цветен 12,1монитор

- 64 канална система

-- 128 кристални трансдюсери

---  256 градации на сивото

Цифров Скан-конвертор:.....................1024х768х8bit

Честота на кадрите: ………….........................….80f/s.

Дълбочина на сканиране:….......................……351мм.

Динамичен диапазон:………......................…30-165db

Честотен диапазон: ……….…........................1-20МХц.

Скорост на развивка:….....................…2; 4; 6; 8; 12ms

Анатомичен М-мод:………………..........................…NO

Мултилъчево сканиране:........................................YES

Режими на сканиране: ……………………….B; B+B; 4B; B+M; B+PW; B+PDI; B+CFM;

Скорости измервани с Пулсовия Доплер /PW/:……......…….…………от 0,0 до 4,2м/с.

Честоти /PRF/ на Пулсовия Доплер /PW/:…………….………........…от 2,3 до 8,6кХц.

THI /Тъканен хармоник/.......................................................................................................YES

Подтискане на проблясъците /Speckel Reduction/………………………………....YES

Панорамно изображение....................................................................................................YES

Автоматично измерване на Интима медиа /ITM/……………………………..………YES

Триплекс /Triplex/....................................................................................................................YES

Dual Doppler…………………………………………………………………………………YES

Трапецоидално сканиране..................................................................................................YES

Spatial compound imaging & Frequency compound imaging ……………………......YES

Регулиране на усилването /Gain Control/……………………………………………….YES

Режим на фокусиране /Focus mode/: .................................Динамично, Акустична леща

Пост процесор /Post processor/:.......................................................................................YES

ZOOM……………………………………………………………………………………...….YES

Body marker/Пиктограми/: ..................................................................................................235

Софтуер:Абдоминален; АГ; Кардиологичен; Урологичен; Васкуларен; Мамологичен

Вградена памет HDD:……………………………………………………………..….500GB

Кинопамет:......................................................................................................1500 В-образа

Dicom: ……………………………………………………………………………..3.0 basic

Конектори /Connectors/:…………………….…..RS232; DVI; Video; LAN; Remote control

Резолюция на монитора :...........................................................................................1024х768

Вграден акумулатор:..............................................................................................................YES

Конектори за трансдюсери:.......................................................................................................2

Педал /опция/:..........................................................................................................................YES

7-честотни трансдюсери : от  2,0  до 10 МХц.

Захранващо напрежение: …………………………………………….…..100-240V 50/60Hz

Тегло:......................................................................................................................................4,5кг.

                                 ВИДОВЕ ТРАНСДЮСЕРИ КЪМ АПАРАТА :

  1. АБДОМИНАЛЕН КОНВЕКСЕН „3С6А-А” ;  от 2,5-6,0МХц., радиус 60мм.; ъгъл 61гр.
  2. ЛИНЕАРЕН “7L4А-А; от 5,0 до 10,0 МХц., широчина 38,4мм.
  3. ВАГИНАЛЕН МИКРОКОНВЕКСЕН „6E1А-А”: 5,0 - 9,0МХц., радиус 10мм.; ъгъл 150гр.
  4. КАРДИОЛОГИЧЕН “2P2F-A”  с честоти 2,0; 2,5; 3,0; Н3,2; Н3,5 МХц