Ултразвуков скенер SLE-901CD

 "SLE-901CD"

  • Вграден в РС с Windows XP 
  • вградено DVD;
  • Голям 15" LCD - цветен монитор;
  • Доплери:  CFM, PDI, PW
  • Триплекс в реално време
  • Трансдюсери: Абдоминален и Линеарен;

 

 

 

 

 

Повече детайли

Направи запитване за цена и наличност

Сканиране /Scanning methods/:…..Electrical Linear, Convex, Micro-convex

Честота на трансдюсерите /Operational frequencies USP/:

               CONVEX - 3,5 МHz - 2,5/ 3,5/ 5,0 МHz;- Abdomen

               LINEAR - 5,0 МHz - 4,0/ 5,0/ 6,5 МHz; - Orthopedic

               LINEAR - 7,5 МHz - 6,0/ 7,5/ 9,0 МHz;- Small parts ; Vascular

               Micro-Convex -6,5 МHz - 4,5/ 6,5/ 7,5 МHz;- Vaginal

               Micro-Convex -3,5 МHz - 2,5/ 3,5/ 5,0 МHz; - Cardio

Конектори за трансдюсерите /USProbe connection/:………….…………….2

Увеличения /Image  magnification (ZOOM-mode)/: Променливо до 3  пъти /Variable, up to x3,0/; Панорамно увеличение, Лупа,

Режими на дисплея /Display modes/: ...............B, B+B, 4В,  M, B+M, B+D;

В-mode: - Дълбочина на проникване /Depth selection/:……...............40мм  - 220мм;

- Честота на сканиране /Frame rate/:………………................ 50 кад./сек. /frame/sek/;

- TGC регулировки /control/:…………………………………….....……..….8 зони /zones/;

M-mode: - скорости на развивка /Adjustable sweep rate/:....…………4 скорости /rates/;

B+M mode: Едновременно показване на В и М за всички трандюсери

/Simultaneously B-imaging and M-mode for all probes/;

D-mode: - Дълбочина на доплера /Depth selection/:….от /from/ 2мм до /to/ 170мм;

- Честоти на доплера /PW/:………………………………………….. 3.125 and 6.25 MHz;

- Високоскоростен пулсов доплер - HPRF;

- Цифров аудио процесинг /Digital audio signal processing/;

- Настройваема развивка /Adjustable sweep rate/:…………………4 скорости/rates/;

СКРОЛ /SCROLL/:……………………………………………………със стъпка /Step/ - 1cm;

ФОКУСИРАНЕ /FOCUSING/:- SINGLE

  • MULTIFOCUS – до 4 фокусни точки
  • DYNAMIC- до 16 фокусни точки

Обработка на образа /Image Processing/:

- Подчертаване на контурите /Edge Enhancement/;

- Гама корекция /Gamma-correction/:………………………………… 8/криви/ curves;

- Корелация на образите /Frame correlation/;

- Усредняване на образите /Average mode/;

Дисплей /Display/: - Позитив / Негатив и обратно /Positive / Negative reversal/;

- Обръщане Горе / Долу /Up / Down reversal/;

- Завъртане Ляво / Дясно /Left / right reversal/;

- Завъртане на произволен ъгъл в реално време /Free rotate real time image/;

Памет за изображенията /Image Memory/:

- Запомняне на тв.диск на компютъра /Storing at HDD/

- Запис на DVD-RW в .bmp формат ;

- Кинопамет /Cineloop/:………………………………………… 512 кадъра /frames/;

Измервания и изчисления /Measurements & Calculations/:

- B-mode: Разстояние /Distance/, Площ /Area/, Обиколка/Circumference/, Обем/Volume/;

- M-mode: Сърдечна честота/Heart rate/, Време /Time intervals/, Скорост /Slope rates/;

- D-mode: Скорости на Кръвотока /Bloodflow parameters/ ( Vmax, Vmon, Vav)

Вградени програми: За Акушерство, Кардиологични, Абдоминални / Abdominal, Ob/Gyn,Cardiology/;

Външни конектори /Ext. Interface/:……………………………4 USB 2.0, LAN connector;

Захранващо напрежение /Power Supply/:………………….…( 100-240 )V, ( 50-60 )Hz;

Цветен Монитор /Color Monitor/: …………………………………….15 inch Flat LCD;

Биопсия:...........................................................................................................................Да                                                                                  

Електробезопасност /Electrical safety/: ……………………………………………IB

Размери /Dimensions/:…………………………….…………. 510 x 370 x 200 (mm);

Тегло /Net weight/:………………………………… до /up to/ 9kg ( without trolley, probes );

СЕРТИФИКАТ  /CERTIFICATE/………………….……………… CE 0044; ISO 13485