ЕКГ Стрес-Тест ”Contec 8000S”

Гъвкава и удобна за работа

Достъпна цена

Висока надежност

Повече детайли

Направи запитване за цена и наличност

-          Отпечатване на 12 отвеждания ЕКГ по време на цялото изследване;

-          Автоматично проследяване на ST-сегмент за избрано отвеждане;

-          Антиалайзинг Технология за стабилизиране на изолинията  ЕКГ записа;

-          Отстраняване на взаимното влияние на каналите;

-          Отстраняване на мускулния тремор;

-          Подтискане на мрежовите шумове;

-          Маркиране на пасажи от ЕКГ записа с възможност за сравнение с текущия;

-          Графики за HR; BP; METS; HR*BP;

-          Динамичен обзор с променлива скорост на целия запис;

-          База данни за пациентите с възможност за преглед, промяна и изтриване;

-          Безжична връэка с компютъра, намаляваща вредното влияние;

-          Импорт и Експорт на записаната информация

      Технически характеристики:

-          12 канален усилвател с защита от Дефибрилация и Флуктуации;

-          CMRR:> 60dB; >100dB/при включени филтри/;

-          Времеконстанта: > 3,2s.

-          Ток на утечка през пациента: < 10мкА.;

-          Калибриращ сигнал: 1мВ.;

-          Честота на дискретизация:> 1000Хц.;

-          Точност на дискретизация: 24бит.;

-          Входен ток:< 50nA.;

-          Входно съпротивление:>50Moм.;

-          Ниво на шума: < 15мВ. /от връх до връх/;

-          Честотен диапазон: от 0,05Хц. До 150Хц. / на ниво -3dB до +4dB./;

-          Напрежение на поляризация: 500мВ.;

-          Захранване: 2бр. алкални АА батерии по 1,5В.;

-          Връзка с персонален компютър: Wi-Fi

    Изисквания към Велоергометъра и Бягащата пътечка:

-          Велоергометър: : Ergoline – “ERGOSELECT 100”;

 -          Бягащи пътечки – модели:

n       САЩ: TrackMaster TMX 400/425

n       Италия: RMA 770;

n       Южна Кория: Taeha /всички модели/;

n       Холандия: Lode /Valiant/;

n       Швейцария: Schiller 6100;

n       Китай: Contec 8k

1 Други продукти в тази категория