5 модела в зависимост от захранването и конструкцията им.
   -  Трансформаторно захранване
       -  Батерийно захранване 3х1,5CLR14
          - LED излъчвател
            - Видео Нистагмоскопска система