Стрес Скенер "RANKEL"

0,00 лв Добави в количката
Широко се използва при семейните лекари /JP/, службите за трудова медицина и здравна профилактика, диетололози, спортни клиники, физиотерапевти, фармацевтични компании, транспортни фирми , спортни клубове и др.

Повече детайли

Направи запитване за цена и наличност

RANKEL Стрес-Скeнер позволява само за  няколко минути да оцени състоянието на вегетативната и нервнохормоналната регулация, адаптационите възможности и психоемоционалното състояние, да изчисли биологичната възраст на индивида, която може да се отличава от календарната,  да даде комплексна оценка на функционалното състояние към  момента на изследване, а при лечение да проследи ефективността на различните методи на терапия.

 RANKEL Стрес-Скенер PRO HRV-MONITOR

RANKEL Стрес-Скенер PRO  е доразвита със следине възможности:

• оценка на нивото на саморегулация в режим на биологична обратна връзка /БОВ/;

проследяване промяната на функционалното състояние – календар на работоспособността ;

• ежедневна прогноза на психофизическата активност в режим на «биологичен часовник», мониторинг и прогнозиране на психофизическото състояние на оператори, диспетчери, пилоти, шофьори ( работещи в електростанции, полиция, банки, транспортни фирми, такси, авиакомпании, нефтени платформи и т.н.);

• автоматична оценка на параметрите  PQRST с възможност за ръчна корекция;

• оценка на състоянието на сърдечно-съдовата система и нервнохормоналната регулация по «златното сечение»  за времевите параметри на ЕКГ;

• медицинска амбулаторна картотека с вградена база дани за 15000 диагнози;

• контрол на психофизиологична терапия («ефект на допинга») в режиме на обратна връзка;

• ритми на мозъка, получени от ЕКГ, с регистрация на ЕЕГ;

• възможност за проследяване на  възстановителните процеси при спортисти, за да се намери баланса между големите натоварвания и запазване на здавето им, значително да се повиши ефективността на тренировките, да се прогнозира пика  на спортната форма, който да се поддържа в течение на целия период на състезания.

RANKEL Стресс-Сканер Multi-User  

е доразвита многоканална система, предназначена за едновременото изследване на групи от пациенти – например спортни отбори.

4 Други продукти в тази категория