ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИ "MИЦАР-ЕЕГ-ВТ"

10 800,00 лв Добави в количката

- Модел BT / 21 ЕЕГ + 4 Поли кан./;

- Модел 202 /24ЕЕГ + 8 Поли кан./;

- 72ч. видео ЕЕГ - 2400лв.

 

Повече детайли

Направи запитване за цена и наличност

ВИДЕО ЕЕГ, евокирани потенциали И БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА/БОВ/

 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФСКИЯ КОМПЛЕКС «MИЦАР-EEГ» Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА регистрация и анализ на биоелектрическата активност на главния мозък на човека, анализ на  дейността на  централната нервна система. ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ЕЕГ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИ УЧЕРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ.

СИСТЕМАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЕЕГ-АПАРАТ И ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ /SOFTWARE/ РАБОТЕЩО ПОД Windows 7, 8, 10  НА СТАНДАРТЕН ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР ИЛИ ЛАПТОП.

       ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА АПАРАТА СА:

-          ПРОМЯНА НА МОНТАЖИТЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ ИЛИ АНАЛИЗ НА ЕЕГ

-          СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

-          КОХЕРЕНТЕН АНАЛИЗ

-          АНАЛИЗ НА ИНДЕКСИТЕ НА ЕЕГ

-          РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГОЛАТЕНТНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ ПО 4 КАНАЛА

-          ПРИДИЗВИКАНА  ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ НА ЕЕГ

ЗА ВСИЧКИ ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ НА ФОНОВАТА ИЛИ ЕВОКИРАНА АКТИВНОСТ Е ПРЕДВИДЕНО 2-МЕРНО ТОПОГРАФСКО КАРТИРАНЕ, А ЗА НЯКОЙ ОТ ТЯХ И 3-МЕРНО С ПОМОЩТА НА ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА “LORETA”.

ПАРАЛЕЛНО С РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕЕГ Е ВЪЗМОЖЕН СИНХРОНЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПАЦИЕНТА ОТ КАМЕРА ВКЛЮЧЕНА КЪМ СЪЩИЯ КОМПЮТЪР, КОЙТО СЕ НАБЛЮДАВА В ОТДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СИНХРОННО С ЗАПИСАНАТА ЕЕГ.

АПАРАТА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕАНСИ С БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА /БОВ/ С ПАЦИЕНТА /ЗВУКОВИ И ЗРИТЕЛНИ ПАТЕРНИ/ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТАНДАРТНИ ИЛИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОТОКОЛИ НА БОВ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕЕГ:

ЦИФРОВИЯТ ЗАПИС СЕ ЗАПИСВА В КОМПЮТЪРА, КАТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА МУ ЗАВИСИ САМО ОТ ОБЕМА НА ТВ.ДИСК НА ПЕРСОНАЛНИЯ ВИ КОМПЮТЪР.

ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСА ЕЕГ-ТО СЕ ИЗОБРАЗЯВА НА ЕКРАНА НА КОМПЮТЪРА В СТАНДАРТЕН МАЩАБ СЪОТВЕТСТВАЩ НА ХАРТИЕНИЯ ЗАПИС НА ЕЕГ, КОЕТО ОБЛЕКЧАВА РАЗЧИТАНЕТО МУ ОТ ЛЕКАРЯ. 

ФОТОСТИМУЛАЦИЯТА СЕ УПРАВЛЯВА РЪЧНО ИЛИ АВТОМАТИЧНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА ПРОГРАМА.

ПРЕДВИДЕН Е КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МОНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ВЪРХУ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕДСТВОМ ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ИМ ВЪВ ВСЕКИ ЖЕЛАН ОТ ЛЕКАРЯ МОМЕНТ.

ВИДЕОЗАПИСА ОТ ВКЛЮЧЕНАТА КЪМ СЪЩИЯ КОМПЮТЪР ВИДЕОКАМЕРА СЕ ЗАПИСВА СИНХРОННО С ЕЕГ.

ЕЕГ-МАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИСВА И СИНХРОННО С ПРЕДЯВЯВАНИТЕ НА ПАЦИЕНТА ЗРИТЕЛНИ И СЛУХОВИ СТИМУЛИ ЗА СЛЕДВАЩ АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕВОКИРАНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯТА НА ЕЕГ-ТО.

ВИЗУАЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЕГ:

ПРОГРАМАТА ЗА ВИЗУАЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЕГ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ РАЗГЛЕДА НА МОНИТОРА НА КОМПЮТЪРА ПРОИЗВОЛЕН УЧАСТЪК ОТ ЕЕГ-ЗАПИСА. ГЪВКАВИЯ И УДОБЕН РЕДАКТОР НА “МОНТАЖИТЕ” ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ: ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА /1;2...500/; ЧЕСТОТНИЯ ДИАПАЗОН НА ФИЛТРИТЕ ЗА НИСКА И ВИСОКА ЧЕСТОТИ /ФНЧ/ /ФВЧ/; СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЗАПИСА /7,5; 15; 30; 60/ ; СИСТЕМАТА НА ОТВЕЖДАНЕ И Т.Н.. РЕЖЕКТОРНИЯ ФИЛТЪР /50; 60Hz/ ПРЕМАХВА МРЕЖОВИТЕ СМУЩЕНИЕ ОТ 220В. ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕКСТОВИ МАРКЕРИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОТБЕЛЕЖАТ ИНТЕРЕСНИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ ЕЕГ ЗАПИСА С ЦЕЛ БЪРЗОТО ИМ СЛЕДВАЩО НАМИРАНЕ.

АРТЕФАКТИ:                                                               

ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА АРТЕФАКТИТЕ ОТ ЕЕГ-ЗАПИСА СЕ ИЗПОЛЗВА ГЪВКАВА СИСТЕМА НА ТЪРСЕНЕТО ИМ ОСНОВАНА НА СРАВНЯВАНЕ НА АМПЛИТУДАТА НА СИГНАЛА В НЯКОЛКО ЧЕСТОТНИ ДИАПАЗОНА СЪС ЗАДАДЕНИ ГРАНИЦИ. ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОРЕГИРАНЕ НА АРТЕФАКТИТЕ СЕ ОСНОВАВА НА РАЗЛАГАНЕТО НА ИЗХОДНАТА ЕЕГ НА НЕЗАВИСИМИ КОМПОНЕНТИ И СЛЕДВАЩА ФИЛТРАЦИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННИ ФИЛТРИ СЪЩЕСТВЕННО ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЗАПИСА                                                                                       

СПЕКТРАЛЕН И КОХЕРЕНТЕН АНАЛИЗ.

СПЕКТЪРА НА МОЩНОСТТИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА КОХЕРЕНТНОСТТА МОГАТ ДА СЕ ИЗЧИСЛЯТ ЗА ВСЕКИ УЧАСТЪК ОТ ЕЕГ-ЗАПИСА, КАТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ КАТО ХИСТОГРАМИ; ТАБЛИЦИ ИЛИ ТОПОГРАМИ, ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАТО ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ ЗА СЛЕДВАЩ АНАЛИЗ СЪС СТАНДАРТНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ КАТО  “STATISTICA или “SPSS.

 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ /ЕП/, ЕВОКИРАНА ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ/ЕД/ НА ЕЕГ И ВЪЛНОВ АНАЛИЗ:

ЗРИТЕЛНИТЕ И СЛУХОВИ СТИМУЛИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЯВАВАТ СИНХРОННО СЪС ЗАПИСА НА ЕЕГ, КАТО СЛЕД ТОВА ЗА ТЯХ МОГАТ ДА СЕ ИЗЧИСЛЯТ ЕВОКИРАНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ /EП/ И ЕВОКИРАНАТА ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ / СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ЕЕГ. СТИМУЛИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЯВЯВАТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПЮТЪР ИЛИ ОТ ФОТО / ФОНО СТИМУЛАТОР.

ЛЕКАРЯТ МОЖЕ САМ ДА РАЗРАБОТИ ТИПА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЯ ТЕСТ  ЗА ДА ИЗСЛЕДВА СЕНСОРНИТЕ, МОТОРНИТЕ ИЛИ КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МОЗЪКА. ПРЕДОСТАВЯТ СЕ И СТАНДАРТНИ ТЕСТОВЕ “Odd ball”, “GO/NOGO”, “TOVA”, РЕВЕРСИВНИ ПАТЕРНИ, Visual PЗ00, Audio PЗ00,  Left-Right Task , ECPT , Mathematical , Reading , Auditory , Mismatch Negativity, Simple Stroop Task и др.

       Усредняване по групи проби  отчитайки следните параметри: Грешен отговор, Пропуснат отговор, Лъжлива тревога, Време за реакция и Вариабелност на времето за реакци

МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗМЕРЕНИ РАЗЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ НА ЕВОКИРАНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ /ЕП/: ЛАТЕНТНОСТ И АМПЛИТУДА.

АМПЛИТУДНИТЕ ПОКАЗАТИЛИ НА “ЕП” МОГАТ ДА СЕ КАРТИРАТ ТОПОГРАФСКИ В 2-МЕРНИ ИЛИ 3-МЕРНИ ТОПОГРАМИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ПРОГРАМАТА “LORETA”.

ВЪЛНОВ/вейвлет/АНАЛИЗ: ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОБЛЕКЧИ ТЪРСЕНЕТО НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМИ ЧЕСТОТНИ ДИАПАЗОНИ  ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВОКИРАНАТА ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ /ЕД/ НА ЕЕГ, ПОСРЕДСТВОМ ЕДНОВРЕМЕННОТО ПОСТРОЯВАНЕ НА ДИАГРАМИ НА “ЕД” ЗА ГОЛЯМ БРОЙ ЧЕСТОТНИ ДИАПАЗОНИ.

 БИОЛОГИЧЕСКА ОБРАТНА ВРЪЗКА /БОВ/  ПО ЕЕГ:

АПАРАТЪТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА НЕВРОТЕРАПИЯ. ГЪВКАВИЯ ИНТЕРФЕЙС С ЛЕКАРЯ МУ ПОЗВОЛЯВА ДА СЪЗДАДЕ ВСЯКАКЪВ ПРОТОКОЛ НА БОВ. В РЕАЛНО ВРЕМЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВА СПЕКТЪРА НА ЕЕГ ЗА ДАДЕН КАНАЛ ИЗПОЛЗВАЙКИ ФУРИЕ АНАЛИЗ. ТРЕНИРАНИЯ ПАРАМЕТЪР НА БОВ МОЖЕ ДА БЪДЕ: МОЩНОСТТА НА ЕЕГ ЗА ИЗБРАН ЧЕСТОТЕН ДИАПАЗОН /АЛФА; БЕТА; ТЕТА/, ТАКА И ОТНОШЕНИЕТО НА МОЩНОСТИТЕ НА ЕЕГ В 2 ИЛИ ПОВЕЧЕ ЧЕСТОТНИ ДИАПАЗОНА /НАПРИМЕР ОТНОШЕНИЕТО НА МОЩНОСТТА НА ТЕТА КЪМ БЕТА/. ВЕЛИЧИНАТА НА ТРЕНИРАНИЯ ПАРАМЕТЪР СЕ ИЗОБРАЗЯВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

1)        ВИСОЧИНА НА  ГРАФИКАТА ВЪРХУ МОНИТОРА.

2)        СИЛА НА ЗВУКА ОТ КОМПАКТ ДИСК.

3)        ШУМ ПРИ ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕОФИЛМ.

 ПРОГРАМНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

  1. EEG Studio  - ОСНОВНА ПРОГРАМА - В ЦЕНАТА НА АПАРАТА.

 2. ВИДЕОЗАПИС /ОПЦИЯ/

 3. PSYTASK – ПРОГРАМА ЗА ЗВУКОВИ И ЗРИТЕЛНИ СТИМУЛИ /ОПЦИЯ/

 4. WinEEG

 5. Neuromore Studio /опция/

 6. Loretta /опция/ 

 АПАРАТА СЕ КОМПЛЕКТОВА С  28БР.ЕЛЕКТРОДИ, 2БР. ШАПКИ ,  ФОТОСТИМУЛАТОР/тип Очила/ и ОПЦИИ: ВИДЕОКАМЕРА, ВТОРИ 22/23” МОНИТОР ЗА ЕП И КОГНЕТИВНИ ПОТЕНЦИАЛИ, КАЛИБРАТОР ЗА ЕП,  ЛАПТОП И ДР.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Модел: „Мицар-ЕЕГ-10/70-201”:

 -          Брой на каналите: 21ЕЕГ + 4 Полиграфски

 -          Апаратни референти: REF; A1+A2/2; A1; A2; Cz

 -          Честотен диапазон: DC(0) – 70 Hz

 -          Ниво на вътрешните шумове: по-малко от 0, 25мкВ.

 -          Входен диапазон: от – 300 до + 300мВ

 -          АЦП: 24бит

 -          Проверка на съпротивлението: светлинна на входните контакти

 -          Връзка с ПК: USB, Bluetooth

 -          Захранване на апарата: USB, Li-Ion акумулатор

 -          Електробезопасност: клас II, тип BF

 -          Фотостимулатор: Светодиоден

 -          Фоностимулатор: звук от ПК

 -          ЕЕГ контакти: Touch Proof; DBF-25 за електродни шлемове

 

  Брой на входовете за включване на ушни ЕЕГ електроди :  ......................2бр.

Брой на входовете за включване на неутрални ЕЕГ електроди :..............2бр.

Брой на  полиграфските канали: .......................................................................4 /8/ бр.

Брой на цифровите входове: .............................................................................21 /24/ бр.