АКУПУНКТУРНИ  ИЗЛЪЧВАТЕЛИ:..........................808 nm

  ДЪЛБОЧИНА НА ПРОНИКВАНЕ...........................до 7 см..

    БРОЙ НА ИЗЛЪЧВАТЕЛИТЕ:...........................................4

       МОЩНОСТ НА ВСЕКИ ИЗЛЪЧВАТЕЛ:.............150 mW

 ТЕРАПЕВТИЧНИ  ИЗЛЪЧВАТЕЛИ:.........................650 nm

   ДЪЛБОЧИНА НА ПРОНИКВАНЕ........…............... до 3 см

      БРОЙ НА ИЗЛЪЧВАТЕЛИТЕ:.....................................…12

          МОЩНОСТ НА ВСЕКИ ИЗЛЪЧВАТЕЛ/:.............5 mW

ОБЩА МОЩНОСТ на АПАРАТА..................................660 mW

РЕЖИМ НА РАБОТА: :.................................... НЕПРЕКЪСНАТ

ТАЙМЕР:  ..............от 5 до 30 мин. със стъпка от 5 мин.

ДИСПЛЕЙ:…….........................................................…бял  LED

ВГРАДЕН АКУМУЛАТОР:……..................Литий  2600 mAh 

ЛЕЩИ НА ИЗЛЪЧВАТЕЛИТЕ:….......…ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО

КОРПУС НА АПАРАТА:.......................................ПЛАСТМАСА

ЗВУКОВА ИНДИКАЦИЯ.......................................................bee

РАЗМЕРИ //В-Ш-Д/….....................................90 x 28 x 30mm

ТЕГЛО /:………….…...............................................……...240 g

СЕРТИФИКАТ :…............................................................……CE