MEDICAP

Компютърна система /СОФТУЕР И ХАРДУЕР/ за архивиране и отпечатване на изображения, получени от медицинска апаратура /ехографи, фиброендоскопи, рентгени, микроскопи, видеоколпоскопи/. 

Работи със стационарни компютри и с лаптопи.

Повече детайли

Направи запитване за цена и наличност

1. Визуализация в реално време на изображението , получено от медицинската апаратура (ехограф , рентген ,и др .) на екрана на компютъра . Изображението се преобразува в цифров вид с 256 нива на сивото или 16.8 милиона цвята . Размерът на получените цифрови изображения може да бъде до 768x576 точки , което осигурява изключително добро качество . Системата дава възможност за отпечатване на текущия кадър на принтер , включен към компютъра - режим “видеопринтер ”. Практическото използване на системата показва ,че най -добри резултати при отпечатването се получават при използването на мастилено -струен принтер с разделителна способност 600 dpi или по -добра .
 
2. Възможност за временно запомняне на няколко изображения от процеса на изследване на пациента чрез натискане на бутон “Запомни ” от Фиг . 1. Броят на тези изображения е ограничен единствено от инсталираната оперативна памет и свободната дискова памет на компютъра . Запомнените изображения могат да бъдат преглеждани след приключването на прегледа , а ненужните - изтривани (Фиг . 2). Предвидена е възможност заавтоматичното запомняне на последователност от кадри за определен период от време - например за 10 секунди ,по два кадъра в секунда .
 
3. Системата има вграден текстов редактор за описване на заключението на лекаря (Фиг . 3).За улесняване на работата и намаляване на времето за написването на заключението е предвидена възможност за използване на готови шаблони за типови ситуации .
 
4. Възможност за отпечатване на медицински запис , включващ произволен брой от запомнените изображения и написаното заключение .
 
5. Програмната система поддържа собствена база данни за пациентите . В нея се съхраняват основни данни за пациента - име , код (ЕГН ), дата на раждане , пол . Съхранените при всеки преглед изображения изаключение могат да бъдат разглеждани и отпечатвани отново (Фиг . 4).