- Прекрасна оптична система без проблясъци

- Напълно съвместим осветител с други производители

- Напълно херметични

Дължина: 830мм.

Работна дължина: 530мм

Дебелина: 4мм /ABF-4/

                    5,0мм /ABF-5/

                    6,0мм /ABF-6/

Биопсиен канал: 2мм /ABF-5 i ABF-6/

Ъгъл на обзор: 85

Ъгли на управление: Горе- 130, Долу-90,